top of page

                                   

 

                                                      CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB

Aquestes Condicions d'ús del lloc web ("Condicions d'ús") s'apliquen al lloc web mantingut per Elibau SLU, les seves filials www.horizonjet.net i els seus respectius empleats, directors, accionistes i agents (conjuntment "Elibau") situats a www.elibau.com així com totes les pàgines associades enllaçades a www.elibau.com, www.horizonjet.net (en conjunt, "lloc web").

Aquestes Condicions d'ús legalment vinculants són entre vostè ("Vostè" o "El vostre) i Elibau SLU.

EN UTILITZAR EL LLOC WEB, ACCEPTEU AQUESTES CONDICIONS D'ÚS I ACCEPTEU A CUMPLIR-LES.

SI NO ESTEU D'ACORD AMB AQUESTES CONDICIONS D'ÚS, NO UTILITZEU EL LLOC WEB.

CONTINGUT

El contingut d'aquest lloc web només es proporciona per a informació general. Tot i que Elibau fa esforços raonables per actualitzar la informació del seu lloc web, Elibau no fa cap representació, garantia o garantia, ja sigui expressa o implícita, el contingut del seu lloc web és exacte, complet o actualitzat. Elibau  no es fa responsable dels llocs web als quals enllaça. Quan aquest lloc web conté enllaços a altres llocs web i recursos proporcionats per tercers i/o socis, aquests enllaços es proporcionen només per a la vostra informació. Aquests enllaços no s'han d'interpretar com l'aprovació per part d'Elibau d'aquests llocs web enllaçats o la informació que podeu obtenir d'ells.

Elibau no assumeix cap responsabilitat per la naturalesa o qualitat de la informació proporcionada en aquest lloc web. Les reclamacions de responsabilitat contra Elibau per danys i perjudicis de naturalesa material o ideal, derivats de l'ús o no ús de la informació que s'ofereixen o l'ús d'informació incorrecta i incompleta, s'exclouen en principi, sempre que no hi hagi culpa demostrable deliberada o greument negligent. la part d'Elibau. Totes les ofertes estan subjectes a canvis i no són vinculants. Elibau  expressament es reserva el dret d'alterar, modificar, afegir o eliminar parts del lloc web sense avís especial, o de deixar de publicar-se temporalment o permanentment, de tant en tant. Cada vegada que vulgueu utilitzar el nostre lloc web, comproveu aquestes Condicions d'ús per assegurar-vos que enteneu les condicions que us apliquen en aquell moment.

ÚS DEL LLOC WEB

Llevat del que es permet expressament en aquestes Condicions d'ús, i tret que estigui prohibit per la llei o la regulació aplicable, no permetrà que ningú més: (a) copie, desmunti, faci enginyeria inversa, descompilï o creï obres derivades basades en el conjunt. o qualsevol part del lloc web o qualsevol part del contingut del nostre lloc web amb finalitats comercials; (b) fer alternances o modificacions de la totalitat o de qualsevol part del lloc web, o permetre que el lloc web o qualsevol part del mateix es combini amb, o s'incorpori, a altres programes; (c) assignar o subcontractar qualsevol dels seus drets o obligacions en virtut d'aquestes Condicions d'ús a qualsevol tercer, tret que Elibau  accepte per escrit, amb l'excepció de Bookers autoritzats; (d) eliminar qualsevol copyright, marca comercial o altres drets de propietat del lloc web; (e) utilitzar el lloc web de qualsevol manera il·legal, amb qualsevol propòsit il·legal o criminal, o de qualsevol manera incompatible amb aquestes Condicions d'ús, el programa rector, o actuar de manera fraudulenta o maliciosa, per exemple, piratejant o inserint codi maliciós, incloure virus o dades nocives al lloc web; (f) utilitzar el lloc web per gravar, publicar o transmetre qualsevol informació que sigui difamatòria, amenaçadora, abusiva, ofensiva, obscena, indecent, discriminatòria o que sigui censurable o que infringeixi els drets de tercers; (g) utilitzar el lloc web d'una manera que pugui danyar, desactivar, sobrecarregar, deteriorar o comprometre els sistemes o la seguretat d'Elibau o interferir amb altres usuaris, o restringir o impedir que altres usuaris facin servir el lloc web (incloent, entre d'altres, per pirateria, mitjançant la introducció de virus, troians, cucs o un altre material que sigui maliciós o tecnològicament nociu o que deteriori el lloc web); (h) Utilitzar el lloc web per suplantar la identitat d'altres persones; o (i) desenvolupar aplicacions de tercers que interactuen amb el lloc web. Per evitar qualsevol dubte, VistaJet pot cedir, transferir o subcontractar qualsevol dels seus drets o obligacions en virtut d'aquestes Condicions d'ús a qualsevol tercer a la seva discreció, inclosa qualsevol filial d'Elibau.

ENLLAÇOS DE TERCERS

Pel que fa a les referències directes o indirectes a pàgines web de tercers (“hipervincles”), fora de l'àmbit d'influència d'Elibau , es plantejaria una obligació de responsabilitat únicament en el cas que Elibau conegués el contingut i que fos tècnicament possible i raonable per impedir l'ús en el cas de contingut que infringeixi la llei. Elibau  per la present declara expressament que en la data en què es van establir els enllaços, no s'observava cap contingut il·legal a les pàgines a enllaçar. Elibau no té cap influència en el disseny, contingut o copyright actuals i futurs dels llocs web enllaçats. Per aquest motiu, Elibau es distancia expressament de tots els continguts de tots els llocs enllaçats que hagin estat modificats després de la realització dels enllaços. Aquesta declaració s'aplica a tots els enllaços i referències fetes dins de les ofertes d'Internet pròpies d'Elibau, així com a les entrades realitzades per tercers en els llibres de visites creats per Elibau, fòrums de discussió i llistes de correu. El proveïdor del lloc al qual es va fer referència, i no el proveïdor del lloc que només ha proporcionat enllaços a la publicació en qüestió, serà l'únic responsable dels continguts il·legals, incorrectes o incomplets i, en particular, dels danys derivats de l'ús o no ús. d'aquesta informació que s'ofereix.

DRET D'AUTOR I MARQUES

En totes les publicacions, Elibau fa tot el possible per complir amb els drets d'autor de les imatges, documents sonors, seqüències de vídeo i textos i per utilitzar imatges, documents sonors, seqüències de vídeo i textos creats per Elibau  propi o per fer ús de continguts sense drets d'autor. imatges, documents sonors, seqüències de vídeo i textos. Totes les etiquetes de marques i marques comercials anomenades a Internet, i que possiblement estiguin protegides per tercers, estan subjectes incondicionalment a les disposicions de la llei de marques pertinents i als drets de propietat del propietari registrat. La mera designació pel seu nom no permet concloure que les marques no estan protegides per drets de tercers. Elibau conserva els drets d'autor exclusius dels objectes publicats creats per Elibau  prop. No es permet la duplicació o l'ús d'aquestes imatges, documents sonors, seqüències de vídeo i textos en altres publicacions electròniques o impreses sense l'autorització expressa d'Elibau . Per evitar dubtes, Elibau i el logotip d'Elibau són marques registrades.

bottom of page